Нов усъвършенстван модел за финансиране на сценичните изкуства

22/7/2015

         Предлага се промяна на действащите единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с оглед  преодоляване на констатираните проблеми на театралната мрежа и създаване на условия за усъвършенстване модела на финансиране при запазване предимствата на делегираните бюджети.

      Предвижда се държавната субсидия да осигурява средства по базов компонент за 1 лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални или музикални продукти. Собствените приходи, както досега, ще остават на разпореждане на културните институти. При новият модел на финансиране ще се постигне по-голямо многообразие на предлаганите продукти, както и усъвършенстване на мениджмънта.