Русенският университет се представи пред областната и общинските власти от Силистра и региона

21/7/2015
 
          В Областна администрация Силистра с домакинството на областния управител Стоян Бонев се проведе среща с участието на чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, DHCmult., ректор на Русенски университет „Ангел Кънчев“. В презентацията за Университета, вкл. и за неговия Филиал Силистра, пред представители на РИО на МОН, както и на общините от региона, се включиха и членовете на ректорското ръководство.
         „Пред нас има многобройни комплексни проблеми и Русенският университет е осъзнал своето място за намиране на решения за тях“, заяви чл. кор. Белоев. Той призова областната и местните власти да работят заедно ръководения от него университет за използване на възможностите му като гарант за развитието на 4-те региона – Русе, Силистра, Разград и Търговище. За целта висшето учебно заведение, което е със 70-годишна традиции, предлага широкоспектърно обучение в бакалавърски  и магистърски програми в 8 факултета, половината от които са инженерни.
               Всяка година се предлагат нови специалности – за втора поредна година се приемат студенти в агрономически програми, а от тази година се въвежда и специалност „национална сигурност“. Големи са възможностите за работа с бизнес средите, вкл. и на експертно ниво. РУ е лидер в информационните технологии, а преподаването е адаптирано към изискванията на дигиталното поколение. Студентите имат право да се възползват от 12-месечно обучение в чужбина както по време на бакалавърския, така  отделно и при магистратурния период, при това с издръжка по европейски програми. В Университета, вкл. във Филиал Силистра, има Център за продължаващо обучение. Възможни са и обучения, изнесени по места.
             Университетът има модерна материална база, разположена върху 14 хил. кв. м., и е част от два големи портала, вкл. Българския виртуален университет. В историята на проектния портфейл са записани 51 теми по 15 програми, осъществени със 120 партньори от цяла Европа. На практика всеки студент в Русенския университет в Русе има възможност да ползва общежитие, а най-добрите студенти – държавни и европейски стипендии.
           Ректорът Белоев увери присъстващите, че ще продължи работата по осигуряване на възможности за обучение във Филиал Силистра при по-добри материални условия. Търси се програма, която да осигури средства за саниране на сградата в крайдунавския град. За следващата учебна година вече са се записали 42-ма души в специалностите, предлагани в Силистра. Други над 100 добруджанци със сигурност ще са наесен първокурсници в Русе, но реално има време и за още млади хора от региона да изберат да учат в учебно заведение, в което всяка година се провеждат по над 20 международни и национални научни форума.