Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 юли 2015 г.

27/7/2015
 

Бюро по труда – Силистра /общините Силистра, Ситово и Кайнарджа/ - Обявени свободни работни места в област Силистра към 27 юли 2015 г.

 
 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
1 техник, телекомуникации, средно техническо обр.
1 касиер, средно професионално обр. - икономика, управление и финанаси на търговията, компютърна грамотност
3 машинни оператори, кроене, средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
2 машинни оператори, поставяне на капсул,  средно професионално обр. – конструиране, моделиране и технология на кожено-галантерийни изделия
 
Други СРМ към деня
 
1 банков служител, обслужване на клиенти – средно/висше икономическообразование
1 работник, изолация – основно образование
1 зидар – основно образование
1 машинен оператор, дърводелство - средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 настройчик, МОМ с ЦУ - средно професионално образование
1 стругар – средно професионално образование
1 камериерка - средно образование
1 шлосер монтьор - средно специално образование, украински език
1 мияч на превозни средства - основно образование
3 електромонтьори – средно професионално образование
1 машинен оператор, МОМ - средно професионално образование
1 шлосер монтьор - средно професионално образование
2 общи работници, промишленост - основно образование
3 машинни инженери - висше техническо образование
1 машинен оператор, шиене - средно професионално образование
1 сервитьор – средно образование
1 шивач на облекло - средно професионално образование
2 оператори на парна преса - средно професионално образование
2 машинни оператори, шиене - средно професионално образование
1 майстор, производство на тестени изделия - средно професионално образование
1 шофьор на автобус - средно образование, правоспособност
1 медицински фелдшер – висше образование по специалността
6 лекари – висше медицинско образование
1 технолог, хранително - вкусова промишленост – висше образование
 

Бюро по труда – Дулово /Общини Дулово и Алфатар/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001 „Нова възможност за младежка заетост” /„МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване:
 
1 счетоводител, висше обр. - икономика
1 автомонтьор, средно специално обр. - монтьор на селскостопанска техника
 
- За обучение по време на работа:
 
2 куриери, средно обр.
2 продавачи консултанти, средно обр.
1 барман, средно обр.
1 дограмаджия /дърво, пластмаса, алуминий/, средно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 работник, поддръжка на сгради в училище – средно образование
2 монтажници на дограма – основно образование
5 шофьори на тежкотоварен автомобил, 12 и повече тона – основно образование, кат.С, С+Е
10 машинни оператори, шиене – основно/средно образование
3лекари – за Център за спешна медицинска помощ- висше медицинско образование
 

Бюро по труда – Тутракан /общините Тутракан и Главиница/

 
*Работни места за младежи до 29 години, разкрити по проект 2014BG05M90PO01-1.2014.001-C0001„Нова възможност за младежка заетост”/”МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ”/ на ОП „Развитие на човешките ресурси” – в две направления:
 
- За стажуване
 
2 продавачи на закуски и напитки, средно обр.
 
- За обучение по време на работа
 
1 фризьор – основно обр.
3 монтажници, изделия от метал – средно обр.
1 монтьор, свързване на кабели – средно техническо обр.
1 бояджия, промишлени изделия – средно обр.
1 барман, основно обр.
2 машинни оператори, банциг, основно обр.
 
Други СРМ към деня
 
1 продавач консултант – средно образование, мин. 1 година професионален опит
2 общи работници, строителство на сгради – начално образование
1 общ работник, промишленост – основно образование
1 старши учител по математика и информационни технологии в прогимназиален етап – висше образование по специалността, 10 години трудов стаж по специалността
1 сезонен работник, земеделие – основно образование
2 машинни оператори, спойване на пластмасови изделия – средно образование
3 машинни оператори, шиене – основно образование
2 готвачи – основно образование
2 миячи на превозни средства – няма изисквания за заемане
4 общи работници – няма изисквания за заемане
1 тракторист – основно образование, категория Ткт
1 работник, производство на вино – средно образование
1 лаборант, фирма производство на вино – средно професионално образование, лаборант в хранително-вкусови производства
2 работници, животновъди – няма изисквания за заемане
2 сервитьори – основно образование
2 общопрактикуващи лекари – висше образование, обща медицина, компютърни умения
3 лекари – за спешна медицинска помощ – висше медицинско образование
 
***За всички работни места трудовите договори са СРОЧНИ, освен ако изрично не е уточнено, че договорът е безсрочен. За учителските места се изисква педагогическа правоспособност.

Прикачени файлове