Правителството предоставя допълнително 1 541 890 лв. за стипендии на ученици от училища с високи резултати

1/7/2015
 
          Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015г. за стипендии за образователни резултати на общинските училища в размер на 1 541 890 лв. Средствата са разпределени на базата на постигнати резултати от училищата на държавните зрелостни изпити по български език и литература и по математика. С осигурените средства ще се даде възможност на най-добре представилите се общински училища да повишат качеството си на образование. Средствата са в рамките на предвидените разходи по бюджета на МОН за 2015г.