Семинар за развитие на земеделските култури и ТГС

15/7/2015
 
         В Силистра бе проведен семинар на тема: „Развитие на общ пазар за земеделски култури.Влияние  на транспортната инфраструктура, свързана с общия пазарв трансграничния  регион Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра. Обмен на добри практики в областта на земеделието, опазване на природата и културното наследство в селските райони. Възможности за разработванена съвместни стратегии”. Той е по проект проект „Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра”. В работата на семинара участва заместник областният управител Младен Минчев, както и представител на администрацията на румънската община.
       Христина Николова, директор на Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие” в Силистра представи темата за подпомагането на производството на плодове и зеленчуци през новия програмен период, вкл. схемите и мерките за подкрепа на производителите на плодове и зеленчуци, както още възможностите за сдружаване на селскостопански производители с цел разширяване на пазарните възможности. От името на Община Росеци също бяха представени характеристики на земеделието с възможности за износ на продукция в Силистра.
       На вниманието на участниците бяха представени добри практики за опазване на културното наследство в селските районив община Силистра, както и представяне на културното и фолклорно наследство на селата Срацимир и Бабук – част от трансграничната транспортна инфраструктура. В края на семинара бе направено посещение на земеделска кооперация в Бабук, една от най-добрите в страната през последните години. В рамките на скеминара стана ясно, че предвид приблизително еднаквите условия за финансиране на производството на плодове и зеленчуци в България и в Румъния е възможно да се работи съвместно за бъдещ общ пазар в трета страна.