Представители на ЦИК с обучение за общинари, граждани и медии в Силистра

6/7/2015
 
         В Областна администрация Силистра бе проведена среща на кметове на общини и на служители от общинските администрации в областта с представители на ЦИК в лицето на Румяна Сидерова, Емануил Христов и Румен Цачев. Желанието на гостите бе да представят пред аудиторията, включително и пред медиите, подготовката за предстоящите „Местни избори 2015“ и евентуално за националния референдум. Срещата откри г-жа Янка Господинова - заместник областен управител на област Силистра.
         От представената информация стана ясно следното: общинските избирателни комисии ще работят 50 дни преди изборите и две седмици след провеждането им в намален състав спрямо предишните избори (тази година с по 11-13 членове, като повече ще са само в София, Варна и Пловдив). Новоназначените избирателни комисии по общини са за целия мандат (2015-2019 г.), което предполага общините да им създадат условия за работа – помещение и техническо обезпечение.
         С писмо чрез областните управи общините са уведомени в началото на м. юли да направят инвентаризация на материалите и техниката, с която се разполага по места, за да се осигурят компютър, ксерокс, техническо лице и обезпечение, вкл. достъп до интернет заради интернет страницата на общината. 
         Предвид сроковете за различни процедури на общините бе обявено да има дежурства в дните, когато те изтичат в рамките на работното време на администрацията. Препоръчано е към местата за гласуване да бъдат направени подходи за хора с увреждания.Списъците на имащите право на глас ще бъдат 40 дни преди изборния ден залепени в близост до избирателната секция, за да имат възможност гражданите да проверят в по-ранна фаза интересуващите ги данни, за да бъдат отстранявани своевременно неточностите.
         При избора на помещения за гласуване има изискване за поне две кабини в секция, а ако са повече избирателите по списък в нея – ще е необходима и трета. Поне две ще трябва да са и кутиите за гласуване, а трета ще е резервна. Гласуването за общински съветници и за кметове (на общини и на кметства) ще става в обща кутия, а бюлетините за референдума (без номер и кочан, но в плик) ще се пускат в друга кутия.
         Кметовете на общини в свои заповеди ще обявят в кои кметства ще има избори за кметове в следващия мандат, тъй като в тези от тях, където са регистрирани надлежно над 100 жители (не само избиратели), ще има избор за кмет на кметство. Заповедите ще съдържат и информация за териториите (землищата), които влизат в обхвата на съответното населено място. Очаква се с повече от 50% да се увеличи броят на кметствата в страната, където изборът на кметове е пряк, тъй като предишното изискване бе за минимум 350 избиратели.
          В рамките на дискусията се изясниха и някои други позиции: ученици и студенти могат да гласуват с ученически и студентски книжки и по настоящ адрес, след като подадат заявление до общината, в която е той, за да бъдат заличени в населеното място, където е постоянният им адрес. Чужденците от страни на ЕС, живеещи в България с постоянно или продължително пребиваване, също имат право да гласуват със заявление по настоящ адрес, за да влязат в т.нар. друг списък. Граждани на страни извън ЕС нямат право да гласуват.
         Представителите на ЦИК напомниха също, че изпратените чрез електронна поща писма с въпроси както на общините и кметствата, така на гражданите и на медиите, се завеждат под номер, третиран като обикновена поща. Адрес: Централна избирателна комисия, София 1169, пл. „Княз Александър I“ №1, E-mail: cik@cik.bg.На интернет страницата на ЦИК – www.cik.bg,са обявени телефоните на всички членове на Комисията, което прави възможна връзката с всеки от тях.