Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

 
 
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата организира изпълнението на политиката по БДП на областно ниво, за постигане на целите, приети с Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., и изпълнение на плановете за действие към нея, като планира, координира и отчита изпълнението на мерки, свързани с подобряване на БДП на територията на област Силистра.
 
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
 
 
-------------------------------------------
 
 
График на заседанията за 2024 г.
 
 
-------------------------------------------
 
 
Правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
-------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 11.04.2024 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец февруари 2024 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 23.01.2024 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 12.09.2023 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец март 2023 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 30.07.2022 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 30.06.2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец март 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец декември 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец октомври 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец март 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец декември 2020 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено през месец юли 2020 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 20.02.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 17.10.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 16.04.2019 г.
 
 
-------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 13.06.2024 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 18.07.2023 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 13.09.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 17.06.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 03.02.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 29.07.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 11.02.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 14.01.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 05.09.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 10.04.2019 г.
 
Заповед за определяне на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 08.11.2018 г.
 
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2022 г.
 
План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2023 г.
 
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2021 г.
 
План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2022 г.
 
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г.
 
План-програма за изпълнение на областната политика по БДП за 2021 г.
 
Годишен доклад 2019 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата - област Силистра 
 
План-програма за 2020 г. за изпълнение на областната политика по безопасност на движение по пътищата - област Силистра
 
Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за 2018 г.
 
План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019 - 2020 г.