Областен съвет по условията на труд

 
 
Областният съвет по условия на труд е постоянен орган на областния управител за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на политика за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.
 
 
--------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет по условия на труд
 
 
--------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по условия на труд 
 
 
--------------------------------------------
 
 
Протокол №1 от заседание на Областния съвет по условия на труд, проведено на 15.05.2013 г.
 
Протокол №1 от заседание на Областния съвет по условия на труд, проведено на 17.10.2012 г.
 
 
--------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 24.08.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 15.12.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 17.04.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 19.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 29.04.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 08.10.2012 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по условия на труд от 13.02.2012 г.