Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

 
 
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията от 25.08.2021 г.
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията от 05.06.2017 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния обществен съвет за координация на работата по борба с корупцията, за обществен ред и сигурност от 02.12.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния обществен съвет за координация на работата по борба с корупцията, за обществен ред и сигурност от 19.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния обществен съвет за координация на работата по борба с корупцията, за обществен ред и сигурност от 26.11.2012 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния обществен съвет за координация на работата по борба с корупцията, за обществен ред и сигурност от 20.07.2011 г.