Областен съвет по култура и образование

 
 
Oсновна функция на Областния съвет за култура и образование - да съгласува и координира работата на държавните и общинските органи и институции от Област Силистра за съвместно решаване на актуални проблеми от културната и образователната сфера.
 
Основна цел на Областния съвет за култура и образование - продължаване на реформата в сферата на образованието за създаване на общодостъпна среда за образование и обучение, както и съхраняване и обогатяване на историческата памет и културното наследство на Област Силистра.
 
 
------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет за култура и образование
 
 
------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за култура и образование
 
 
------------------------------------------
 
 
Постоянна комисия по култура към Областния съвет за култура и образование
 
Постоянна комисия по образование към Областния съвет за култура и образование
 
 
-----------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областния съвет за култура и образование, проведено на 27.03.2012 г.
 
 
-----------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за култура и образование от 24.08.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за култура и образование от 12.10.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за култура и образование от 12.03.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за култура и образование от 23.09.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за култура и образование от 13.02.2012 г.