Експертен областен съвет по проблемите на домашното насилие

 
 
 
 
 
Експертният областен съвет по проблемите на домашното насилие се създава на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 и т. 2, чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 1, ал. 2 от Закона за защита от домашно насилие и чл. 7, ал. 2 от Устройствения правилник на областните администрации. Основната задача на Съвета е да осъществява сътрудничество, координация и консултация между общинските, териториалните и централните държавни органи и юридически лица, с цел реализиране на държавната политика по прилагане на Закона за защита от домашно насилие.
 
 
----------------------------------------------------
 
 
 
 
----------------------------------------------------
 
 
Правилник за устройството и дейността на ЕОСПДН
 
 
----------------------------------------------------
 
 
Заповед за създаване на ЕОСПДН от 12.12.2023 г.
 
 
----------------------------------------------------