Областен щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб

 
 
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, проведено на 30.07.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, проведено на 12.06.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, проведено на 28.10.2013 г.
 
Протокол от заседание на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб, проведено на 10.04.2013 г.
 
 
-----------------------------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 15.05.2024 г.
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 16.01.2024 г.
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 31.07.2023 г.
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 08.09.2021 г.
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 10.03.2015 г.
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 14.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на Областния щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния щаб от 09.07.2012 г.