Областен кризисен щаб за борба с коронавируса

 
 
 
Актуален състав на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса
 
 
-------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 26.10.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 13.09.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 10.08.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 29.07.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 24.06.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 03.06.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 11.03.2021 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 19.11.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 11.11.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 28.10.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 22.10.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 12.08.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 24.04.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 01.04.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 18.03.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 13.03.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 09.03.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса, проведено на 28.02.2020 г.
 
 
-------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса от 02.06.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса от 16.03.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса от 12.03.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса от 28.02.2020 г.
 
Заповед за сформиране на Областен кризисен щаб за борба с коронавируса от 26.02.2020 г.