Областна комисия "Военни паметници"

 
 
Областната комисия „Военни паметници” има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността, в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областна комисия  "Военни паметници"
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Правила за работата на Областна комисия "Военни паметници"
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Регистър на военните паметници в област Силистра (акт. 2014 г.)
 
Регистър на военните паметници в област Силистра (акт. 2012 г.)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Картотека на военните паметници в област Силистра (акт. 2014 г.)
 
Картотека на военните паметници в област Силистра (акт. 2012 г.)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областна комисия "Военни паметници" от 08.09.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областна комисия "Военни паметници" от 23.01.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областна комисия "Военни паметници" от 05.04.2013 г.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областна комисия "Военни паметници", проведено на 06.10.2021 г.
 
 
Протокол от заседание на Областна комисия "Военни паметници", проведено на 15.06.2016 г.