Областна комисия по транспорт

 
 
Комисията се създава на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена от министъра на транспорта и съобщенията.
 
Комисията обсъжда предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващи автобусни линии и за откриване на нови автобусни линии или нови курсове по съществуващи линии от областната транспортна схема на област Силистра и от републиканската транспортна схема. Осъществява координацията на маршрутните разписания в областната транспортна схема на област Силистра. Комисията осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема на област Силистра с разписанията на железопътния транспорт.
 
 
-------------------------------------------
 
 
Правила за работа на Областна комисията по транспорт на област Силистра
 
 
-------------------------------------------
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по транспорт, проведено в периода 12.2021 - 01.2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Областната комисия по транспорт, проведено през месец март 2021 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 10.10.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 22.01.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 20.08.2018 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 28.03.2018 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 30.05.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 23.01.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 18.12.2015 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 16.10.2014 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 29.05.2014 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 19.12.2013 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 12.11.2013 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 21.01.2013 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 21.11.2012 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 29.05.2012 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по транспорт, проведено на 17.02.2012 г.
 
 
--------------------------------------------