Областен съвет по сигурност

 
 
Правилник за състава и функциите на съвета по сигурност
 
 
-------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет по сигурност
 
 
-------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 15.04.2024 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 16.01.2024 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 31.07.2023 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 26.09.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 02.03.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 08.09.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 26.03.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 10.03.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 08.05.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 19.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по сигурност от 05.04.2013 г.