Областен съвет за развитие

 
 
Областният съвет за развитие е създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
 
 
-----------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет за развитие
 
 
----------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на областните съвети за развитие
 
 
----------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 13.02.2018 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 16.02.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 15.12.2015 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 20.05.2015 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 15.10.2013 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет за развитие, проведено на 05.12.2012 г.
 
 
---------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за развитие от 06.03.2023 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за развитие от 25.08.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за развитие от 22.01.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за развитие от 11.02.2015 г.
 
Заповед за актуализациа на състава на Областния съвет за развитие от 27.09.2013 г.