Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

 
 
Комисията по заетостта е орган за изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му.
 
 
---------------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Комисията по заетост 
 
 
---------------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Силистра
 
 
---------------------------------------------------
 
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено септември - октомври 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец май 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец май 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено февруари - март 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец февруари 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец февруари 2022 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец ноември 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец септември 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец април 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец март 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец март 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено през месец февруари 2021 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 05.11.2020 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 09.09.2020 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 25.06.2020 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 09.06.2020 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 25.02.2020 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 11.02.2020 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 16.10.2019 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 23.04.2019 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 16.04.2019 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 03.04.2019 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 20.02.2019 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 14.08.2018 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 23.04.2018 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 26.03.2018 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 20.02.2018 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 16.02.2018 г.
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 05.02.02018 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 11.04.2017 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 21.03.2017 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 15.02.2017 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 09.01.2017 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 19.09.2016 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 03.06.2016 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 26.01.2016 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 20.01.2016 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 21.01.2014 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 06.12.2013 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 28.10.2013 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 08.05.2013 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 29.01.2013 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 10.12.2012 г.
 
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 03.10.2012 г.
 
 
---------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 04.02.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 01.02.2022 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 24.08.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 07.10.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 11.02.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 03.02.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 22.04.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 07.02.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 15.02.2017 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 19.01.2016 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 16.03.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 10.01.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 18.10.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 19.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 07.05.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 28.01.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 02.10.2012 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 14.07.2011 г.