Областен съвет по епидемии и епизоотии

 
 
Областният съвет по епидемии и епизоотии е колективен орган и се състои от две комисии - Областна комисия по епидемии и Областна епизоотична комисия
 
Областната комисия по епидемии - координира дейностите на институциите на територията на областта при възникване на епидемии.
 
Областната епизоотична комисия -  организира своевременни превантивни, ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епидемии и епизоотии на територията на областта, а при евентуално възникване на заразни огнища – бързо ограничаване и ликвидиране условията, причинителите и преносителите на заболяването.
 
---------------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет по епидемии и епизотии
 
 
---------------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по епидемии и епизотии
 
 
---------------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 07.12.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 26.02.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 18.02.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 04.02.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 20.01.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 26.11.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 15.11.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 01.10.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет по епидемии и епизотии, проведено на 01.10.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 17.09.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 10.09.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 03.09.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 27.08.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 22.08.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 15.08.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 08.08.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 01.08.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 25.07.2019 г.
 
Протокол от спешно заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 18.07.2019 г.
 
Протокол от спешно заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 10.07.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 05.07.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 21.02.2019 г.
 
Протокол от спешно съвместно заседание на Областната комисия по епизоотии и Областния координационен щаб във връзка със заболяването Африканска чума по свинете, проведено на 24.10.2018 г.
 
Протокол от спешно заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 10.07.2018 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 27.10.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 11.09.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 06.01.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 17.11.2016 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 19.04.2016 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 27.03.2015 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 30.01.2015 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 27.11.2014 г.
 
Протокол от заседание на Областна епизоотична комисия, проведено на 01.08.2014 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет по епидемии и епизотии, проведено на 05.11.2013 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет по епидемии и епизотии, проведено на 08.08.2012 г.
 
 
---------------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 24.08.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 08.08.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 26.07.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 05.07.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 07.03.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 23.10.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 10.07.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 05.09.2017 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 15.11.2016 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 28.01.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 26.11.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 20.01.2014 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 21.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 08.02.2012 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет по епидемии и епизоотии от 20.07.2011 г. 
 
Заповед за създаване на Областна комисия по епидемии и епизоотии от 20.08.2010 г.