Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси

 

Съветът е координиращ, експертен и консултативен орган, който подпомага Областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по етническите и интеграцонните въпроси в област Силистра.
 
 
----------------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
 
 
----------------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси
 
 
----------------------------------------------------
 
 
Протокол от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, проведено на 27.06.2017 г.
 
Протокол от заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси, проведено на 12.06.2012 г.
 
 
----------------------------------------------------
 
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 17.07.2023 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 06.07.2021 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 12.10.2018 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 26.06.2017 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 15.06.2017 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 12.03.2015 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 23.09.2013 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси от 19.03.2012 г.