Областен съвет по здравеопазване

 
 
Съветът осъществя координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на държавната политика в системата на здравеопазването. Създаден е на 10.06.2010 г. със заповед на Областния управител на област Силистра
 
 
-------------------------------------------------
 
 
Актуален състав на Областния съвет по здравеопазване
 
 
-------------------------------------------------
 
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по здравеопазване
 
 
-------------------------------------------------
 
 
Протокол №1 от заседание на Областния съвет по здравеопазване, проведено на 27.06.2012 г.
 
 
-------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 24.08.2021 г.
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 12.10.2018 г.
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 15.12.2014 г.
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 21.08.2013 г.
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 14.06.2012 г.
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 08.02.2012 г.