Приложения към Единните правила за съставa, функциите, дейността и организацията на работа на областните комисии по безопасност на движението по пътищата

 
 
 
 
 
Образец 1.0 - Дневен ред на заседание на ОКБДП
 
Образец 4.0 - Обобщена текуща информация за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.1 - Текуща информация от областна администрация за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.2 - Текуща информация от община за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.3 - Текуща информация от ОДМВР за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.4 - Текуща информация от ОПУ за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.5 - Текуща информация от РУО за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.6 - Текуща информация от ЦСМП за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.7 - Текуща информация от РЗИ за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.8 - Текуща информация от БЧК за заседание на ОКБДП
 
Образец 4.9 - Текуща информация от ООАА за заседание на ОКБДП
 
Образец 5.0 - Протокол от заседание на ОКБДП