Пресцентър24.01.2014 - Пламен Орешарски: Работим за стабилност и предвидимост, за да успява бизнесът [Прочети повече...]
 
23.01.2014 - Областните управители от Северен централен район обсъдиха регионални проблеми [Прочети повече...]
 
22.01.2014 - Стимулирането на изоставащи селскостопански сектори е приоритет пред МЗХ за 2014 г., правителството прие Аграрния доклад `2013 [Прочети повече...]
 
22.01.2014 - Високотехнологичните промишлени сектори са приоритет в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 [Прочети повече...]
 
22.01.2014 - Прецизирани са задачите на Съвета за координация при управлението на средства от ЕС [Прочети повече...]
 
22.01.2014 - Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011