С кръгла маса за активна семейна подкрепа продължи новосъздаденият Областен координационен механизъм по деинституционализация

20/3/2014
 
            В Силистра се проведе  първата по рода си кръгла маса „Активна семейна подкрепа и междуинституционално сътрудничество в процеса на деинституционализация“, чийто домакин бе община Силистра, а организатор – фондация „Надежда и домове за децата – България“. В нея участва заместник областният управител Вяра Емилова. Областна администрация – Силистра е сред партньорите на клона на фондацията в Силистра на базата на подписан наскоро Меморандум от страна на областния управител Насуф Насуф и Георги Симеонов, изпълнителен директор на фондацията. В област Силистра координатор на фондацията е журналистката Анелия Петрова.
            В приветствието си г-жа Емилова заяви, че проведеното първо заседание на новоизградения Областен координационен механизъм за деинституционализация, на който домакин бе ОА – Силистра, е бил положителна стъпка в изпълнение на програмата за извеждане на децата от домовете и връщането им в семейна среда – на биологични родители или при приемни семейства.
             Област Силистра е осмата в страната с подобна форма на общуване между институциите, но и за решаване на конкретни казуси. Засега – за деца от Калипетрово, Айдемир, Искра, Гарван и Бистра. На практика става дума за превенция в проблемни семейства в 3 от общините в областта – Силистра, Ситово и Алфатар. Във всички случаи става дума за деца от 0 до 3 г., тъй като тази възрастова група е приоритетна за работа на фондацията. Смята се, че тя оставя най-трайни следи в развитието на детето, поради което изисква повече внимание.
            Пред аудиторията от цялата област зам. кметът на община Силистра Денка Михайлова каза, че община Силистра е втората в страната, където е създаден Дом за деца в риск, който ще заработи до 2 седмици. Активността на общината в това отношение е повод напоследък медиите от регионално и централно ниво постоянно да искат да бъде споделян опитът на силистренци. Над 220 души са обучените в страната, вкл. от област Силистра, представители на различни ключови за обществото институции.