Пресцентър25.04.2012 - С 10 000 книги и енциклопедични издания ще бъдe обогатен библиотечният фонд на читалища в област Силистра [Прочети повече...]
 
24.04.2012 - Областният управител Н. Димов към майките, настояващи за промени в законите имащи отношение към отглеждането и възпитанието на децата: "Имате подкрепата ми!" [Прочети повече...]
 
23.04.2012 - На 25.04. Областният управител ще представи мерките, които предприема администрацията, в изпълнение на препоръките на Сметната палата [Прочети повече...]
 
19.04.2012 - Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Т. Дончев - на дискусионна среща в Силистра, посветена на програмен период 2014-2020 г. [Прочети повече...]
 
10.04.2012 - Заседава Регионалният съвет за развитие на Северен централен район за планиране [Прочети повече...]
 
09.04.2012 - Кирил Темелков - изп. директор на "Булгартрансгаз": "Поели сме ангажимент да изградим този газопровод и ще го изпълним!" [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011