Пресцентър24.10.2014 - Семинар в Областна администрация-Силистра по основните приоритети на териториалните органи на изпълнителната власт при осигуряване на ефективна защита на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации [Прочети повече...]
 
24.10.2014 - В област Силистра ще се привеждат в изправност потенциално опасни водни обекти [Прочети повече...]
 
22.10.2014 - Стратегия извежда насърчаването и повишаването на грамотността като национален приоритет [Прочети повече...]
 
22.10.2014 - Правителството прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение [Прочети повече...]
 
22.10.2014 - НОИ ще изчислява обезщетенията за болнични на основата на електронните болнични листове [Прочети повече...]
 
22.10.2014 - България и Румъния ще си сътрудничат за изграждането на нови мостове на река Дунав [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011