Пресцентър23.04.2015 - Европейската регламентация на повторната употреба на информация в обществения сектор се въвежда в българското законодателство [Прочети повече...]
 
23.04.2015 - Запазване на ниските данъчни ставки за корпоративни данъци и данъците върху доходите е заложено в средносрочната бюджетна прогноза за 2016-2018 г. [Прочети повече...]
 
23.04.2015 - Средно с 2% се увеличават през 2016 г. стандартите за специализирани институции за предоставяне на социални услуги [Прочети повече...]
 
23.04.2015 - Заседава Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра [Прочети повече...]
 
22.04.2015 - Инфраструктурата на регионите е предпоставка за развитие и растеж [Прочети повече...]
 
22.04.2015 - Изложба за Йордан Йовков във Филиал Силистра на РУ "Ангел Кънчев" [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011