Правителството отпусна 25 млн. лв. на ДФ „Земеделие” за разходи по проекти на общини

17/6/2015
 
        Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие” за 2015 г. в размер на 25 млн. лв. Средствата са предвидени в централния бюджет и ще се използват за извършването на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини. От отпуснатата сума 23,5 млн. лв. са за одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) и 1,5 млн. лв. – по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (2007-2013 г.).