Пресцентър04.05.2015 - Силистра и Кълъраш в подготовка на максимален брой проекти по програма Interreg  [Прочети повече...]
 
01.05.2015 - Поздрав за 1 май [Прочети повече...]
 
29.04.2015 - ПОКАНА за участие в проекта "RINNO - модел за ускоряване ползите от Румънско - Българското трансгранично сътрудничество чрез използване на научно-развойна дейност и иновации (R&D&I)  [Прочети повече...]
 
29.04.2015 - В Силистра стартира дейността на дружество за работа с малкия и големия земеделски бизнес [Прочети повече...]
 
29.04.2015 - СЪОБЩЕНИЕ проект на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й [Прочети повече...]
 
28.04.2015 - В Силистра бе представена програма „INTERREG V-A Румъния-България“ [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011