Прояви за международния ден на река Дунав - екоден и празник на реката в Силистра

29/6/2015
 
            В Силистра се проведе първият панел от програмата на общината за Международния ден на река Дунав и посветена на 145-годишнината на Дунавския парк, наскоро обновен по европейски проект. Празникът бе открит от зам. кмета Денка Михайлова, която подчерта значението на първата обществена крайречна градина в България, за която свидетелства публикация в русенски вестник от 1870 г.
            До обществеността на Силистра, станала съпричастна с празника, бе отправен поздравителен адрес и от името на областния управител Стоян Бонев. В него се отбелязва, че благодарение на река Дунав Силистра отдавна е в общуване със страните от Европейския континент. А Дунавският парк е една възможност да покажем хубавата си природа, която трябва да пазим. В следобедните часове е вторият т.нар. панел от празника, включващ изложба „Дунав – река на приятелството и диалога“, дело на СБХ в Художествена галерия Силистра; концерт на Градски духов оркестър; конкурс „Мини Мис и Мини Мистър“ Силистра.
            Най-важните факти, свързани с Дунав и Дунавски парк Силистра: „Бъди активен“ е мотото на тазгодишния празник на река Дунав в 10 европейски държави. 140 дка е територията на парка в Силистра. Три са периодите в неговото развитие. Първият е от 1870 до 1958 г. – тогава са първите му очертания като граници и обновления с две беседки, шадраван и ресторант – още в 1890 г.; през 1910 г. е факт първият парков дизайн, доставени са рози от Тимишоара, две години по-късно е засаден дъбът, някога „рамка“ на входа на градината.
          Вторият период започва продължава до 1972 г., когато е изградена кейовата стена, започват активни археологически разкопки, става очертаване на архитектурно-археологическия резерват „Дуросторум – Дръстър – Силистра“. През 1991 г. е оформено истинското ядро на резервата. След  2000 г. се натрупват нови дейности, вкл. консервиране и адаптиране на старините, прави се частична напоителна система, продължава експонирането на металопластики от провежданите симпозиуми на открито. Тази година завърши и мащабен проект с нови кътове за игри на деца, спортни площадки, три шадравана и др. придобивки.
       На крайбрежието на река Дунав от Ветрен до Силистра бе посветен петият от дните в екоинициативата „Да почистим България ЗАЕДНО“, проведен на 27 юни. Тя има международен характер и България за пръв път участва в деня, посветен на почистването на брегове на реки и водоеми, вкл. Дунав. В него се включиха служители от Областна администрация Силистра, от Езикова гимназия „Пейо Яворов“, от Политическа партия ГЕРБ и от СНЦ „За по-чиста и добра Силистра“. Предстои обобщение на активността в област Силистра в петте екодни от 10 май до 27 юни 2015 г.