Приключи инициативата „Да изчистим България ЗАЕДНО“

30/6/2015
  
        На крайбрежието на река Дунав от Ветрен до Силистра бе посветен петият от дните в екоинициативата „Да почистим България ЗАЕДНО“, проведен на 27 юни. Тя има международен характер и България за пръв път участва в деня, посветен на почистването на брегове на реки и водоеми, вкл. Дунав. Близо 270 тона до момента са извозените отпадъци в кампанията на bTV за почистване на Дунав и много други реки и язовири в цялата страна.    
          В региона в специалния за реки и водоеми екоден се включиха служители от Областна администрация Силистра, от Езикова гимназия „Пейо Яворов“, от Политическа партия ГЕРБ и от СНЦ „За по-чиста и добра Силистра“. 
        Направена по модел на инициаторите на кампанията обобщителна статистика показва следната цифрова картина в седемте общини от област Силистра през петте екодни – от 10 май до 27 юни т.г.: общо доброволци 16 653, като най-много са от община Дулово – 8 300. Общо почистени места (обекти) – 487 (най-голям брой – 183, в община Тутракан).