Пресцентър



13.08.2015 - В София бе проведена третата национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателствата пред читалищата“ [Прочети повече...]
 
12.08.2015 - Правителството прие доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот [Прочети повече...]
 
12.08.2015 - С 15,8 млн. лв. ще бъдат финансирани проекти за превенция и овладяване на последиците от природни бедствия [Прочети повече...]
 
12.08.2015 -  Създават се предпоставки за доразвиване и изграждане на Системата за управление и наблюдение на средствата от ЕС за новия програмен период [Прочети повече...]
 
12.08.2015 - Отпада задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск, сезонните работници няма да бъдат лишавани от социални помощи [Прочети повече...]
 
10.08.2015 - Обявени свободни работни места в област Силистра към 10 август 2015 г. [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011