В Силистра – кръгла маса „Детето с увреждане – у дома или в Дома?“

4/11/2015
 
         В залата на ОИЦ – Силистра се проведе първата по рода си в областта Кръгла маса на тема „Детето с увреждане – у дома или в Дома?“ (рискови ситуации и притеснения при отглеждане на деца с увреждания в семейна среда).
         Тя бе организирана от силистренската структура на Британската неправителствена организация Фондация „Надежда и домове за децата“ – клон България, с изпълнителен директор у нас г-н Георги Симеонов. В работата на форума участва заместник областният управител Младен Минчев, който приветства участниците за упоритостта и устойчивостта, с която работят по проблемите, станали приоритет на организацията и на нейните представители в област Силистра.
         Целта на Кръглата маса бе да се представят възможностите за активна семейна подкрепа при отглеждане на деца с медицински проблеми и увреждания в семейна среда, както и възможностите за междуинституционално сътрудничество в помощ на родители с болни деца.
         Форумът е в изпълнение на дейностите по проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под тригодишна възраст в България“ на Фондацията, който подкрепя част от дейностите по Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“,както и плана за изпълнението й, приети с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 година.
         Модела за активна семейна подкрепа представи пред аудиторията Анелия Петрова – регионален координатор на НПО-то, а темата „Отглеждането на дете с увреждания – (не)възможна мисия за приемния родител“ – д-р Татяна Стойкова – директор на ДМСГД Силистра.