След „Местни избори 2015“ в област Силистра – четирима досегашни и трима нови кметове на общини

3/11/2015
      Общинските избирателни комисии в област Силистра обявиха резултатите от проведените избори за кметове на общини и на кметства, както и на общински съветници. Според тях четирима от досегашните кметове на общини ще продължат да управляват и в новия мандат 2015-2019 г. Това са д-р Юлиян Найденов – кмет на община Силистра, д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан, д-р Юксел Ахмед – кмет на община Дулово, и Любен Сивев – кмет на община Кайнарджа.
        Заместник областният управител Янка Господинова спечели изборите и стана кмет на община Алфатар. В община Ситово за кмет бе избран Сезгин Алиибрям, а в община Главиница – Насуф Насуф, който бе областен управител в периода 2013-2014 г.
         В близо 90 кметства в седемте общини на областта също бяха проведени избори за нови кметове.
        На 5 ноември започва провеждането на заседания на новоизбраните местни законодателни органи – общинските съвети. На тях новоизбраните съветници и кметове полагат клетва и се прави избор на председатели на съветите. След това започва работата на органите на местното самоуправление в новия мандат съгласно Закона за месното самоуправление и местната администрация, и на база на законодателството в страната.