Пресцентър30.06.2014 - В областна администрация Силистра награждават в номинацията на ОИЦ "Европейска община в област Силистра" [Прочети повече...]
 
30.06.2014 - Областният управител на Силистра награди местен борец за поредица от успехи [Прочети повече...]
 
30.06.2014 - Конкурс „Европейска община в област Силистра“: 1. Силистра, 2. Тутракан, 3. Главиница [Прочети повече...]
 
26.06.2014 - Областното звено за мониторинг утвърди междинна оценка на областната стратегия за социални услуги  [Прочети повече...]
 
26.06.2014 -  Служителите от Областна администрация – Силистра преминаха специализирано обучение по платформа IBM Lotus Notes [Прочети повече...]
 
25.06.2014 - Лазарският танц на Старо село влезе в националната културна листа  [Прочети повече...]
 

Архив


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011