Административна сграда от Силистра сред 40 обекта в проекта „Красива България“

18/3/2014
             През 2014 г. по Проект „Красива България”, представляващ инициатива за насърчаване на заетостта, ще бъдат обновени 40 обекта на обща стойност 6.4 млн. лева, научаваме от сайта на Министерството на труда и социалната политика. В Националния план за действие по заетостта са предвидени 3 млн. лв., а останалите 3.4 млн. лв. са финансиране от кандидатите, съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов. Заедно със заместник министър Светлана Дянкова той връчи споразуменията на кметове и областни управители.
                Сред тях е и проект на Областна администрация – Силистра, за реализацията на който бе подписано споразумение между областния управител Насуф Насуф и зам. министър Светлана Дянкова. Предмет на това споразумение е финансиране на дейностите за реализация на одобрения помярка М01 проект „Подобряване на обществената среда в населените места”: административна сграда на ул. „Хр. Смирненски” №2 в гр. Силистра. Общият бюджет е в размер на 71 161 лева. Резултатът от реализацията на проекта в сградата, която е държавна собственост, ще е подобрен вид на нейната инфраструктура, вкл. по покривната й конструкция и различни помещения. 
               „Проектът е част от програмата на МТСП за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната. Това е единственият проект, по който се осигурява задължителна заетост на регистрирани безработни лица при изпълнението на обектите на бенефициентите”, каза министър Адемов. „С изпълнението на проектите очакванията са да се осигури заетост на 680 лица и професионално обучение на минимум 144 безработни лица”, съобщи заместник-министър Светлана Дянкова. По КБ през 2013 г. са реновирани 40 обекта на бенефициенти – 14 за образование, 11 за социални услуги, 8 за административно обслужване на гражданите, 4 за здравеопазване, 2 за спорт и рекреация, и 1 за култура. Постигната е обща заетост за 594 лица и е реализирано професионално обучение за придобиване на квалификация на 201 безработни.
              Проект „Красива България” се изпълнява самостоятелно от МТСП от 2006 г. Оттогава включително до 2013 г. са финансирани и реализирани близо 1 300 обекта на стойност 165 млн. лева. Това са социални заведения, защитени жилища, детски ясли и градини, училища, читалища, музеи, театри, административни сгради и други социално значими обекти.