Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

 
 
Комисията се създава на основание § 1а, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата.
 
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата към областен управител на област Силистра координира и контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на област Силистра. Комисията приема мерки за подобряване безопасността на движението по пътищата на територията на област Силистра.
 
 
-------------------------------------------
 
Правила за работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
 
Приложение № 1 към Правилата за работа на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата
 
-------------------------------------------
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 20.02.2020 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 17.10.2019 г.
 
Протокол от заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата, проведено на 16.04.2019 г.
 
-------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 14.01.2020 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 05.09.2019 г.
 
Заповед за актуализация на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 10.04.2019 г.
 
Заповед за определяне на състава на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата от 08.11.2018 г.
 
-------------------------------------------
 
Годишен доклад за дейността по подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за 2018 г.
 
План-програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата в област Силистра за периода 2019 – 2020 г.