Областна комисия "Военни паметници"

 
 
 
Областната комисия „Военни паметници” има за цел да оптимизира взаимодействието и взаимообвързаността, в рамките на законовите правомощия на териториалните звена на централната администрация, органите за местно самоуправление, обществените организации, сдружения и граждани за постигане на ефективна държавна политика по отношение на военните паметници.
 
 
 
 
 
Правила за работата на Областна комисия "Военни паметници"
 
Актуален състав на Областна комисия  "Военни паметници"
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Регистър на военните паметници в област Силистра (акт. 2014 г.)
Регистър на военните паметници в област Силистра (акт. 2012 г.)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Картотека на военните паметници в област Силистра (акт. 2014 г.)
Картотека на военните паметници в област Силистра (акт. 2012 г.)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Областна комисия "Военни паметници" от 23.01.2015 г.
Заповед за актуализация на състава на Областна комисия "Военни паметници" от 05.04.2013 г.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Протокол от заседание на Областна комисия "Военни паметници", проведено на 15.06.2016 г.