Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Комисията по заетостта е орган за изпълнение на функциите и задачите, определени в Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането му.
 
 
 
Актуален състав на Комисията по заетост 
 
---------------------------------------------------
 
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 25.06.2020 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 09.06.2020 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 25.02.2020 г.
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 11.02.2020 г.
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 16.10.2019 г.
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 23.04.2019 г.
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 16.04.2019 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 03.04.2019 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 20.02.2019 г.
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 14.08.2018 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 23.04.2018 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 26.03.2018 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 20.02.2018 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 16.02.2018 г.
Протокол от неприсъствено заседание на Комисията по заетост, проведено на 05.02.02018 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 11.04.2017 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 21.03.2017 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 15.02.2017 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 09.01.2017 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 19.09.2016 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 03.06.2016 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 26.01.2016 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 20.01.2016 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 21.01.2014 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 06.12.2013 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 28.10.2013 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 08.05.2013 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 29.01.2013 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 10.12.2012 г.
Протокол от заседание на Комисията по заетост, проведено на 03.10.2012 г.
 
---------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 11.02.2020 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 03.02.2020 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 22.04.2019 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 07.02.2018 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 15.02.2017 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 19.01.2016 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 16.03.2015 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 10.01.2014 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 18.10.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 19.08.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 07.05.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 28.01.2013 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 02.10.2012 г.
Заповед за актуализация на състава на Комисията по заетост от 14.07.2011 г.