Областен съвет по здравеопазване

 
Съветът осъществя координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на държавната политика в системата на здравеопазването. Създаден е на 10.06.2010 г. със заповед на Областния управител на област Силистра
 
 
 
-------------------------------------------------
 
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет по здравеопазване (ОСЗ)
 
-------------------------------------------------
 
Протокол №1 от заседание на ОСЗ, проведено на 27.06.2012 г.
 
-------------------------------------------------
 
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 12.10.2018 г.
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 15.12.2014 г.
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 21.08.2013 г.
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 14.06.2012 г.
Заповед за актуализация на Областния съвет по здравеопазване от 08.02.2012 г.