Върнати решения на Общински съвет - Тутракан

 
 
 
 
Заповед №АК-02-8/04.07.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-6/23.05.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-4/10.03.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-1/09.06.2020 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-3/09.07.2019 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-1/06.02.2018 г. на Областен управител на област Силистра