Върнати решения на Общински съвет - Силистра

 
 
Заповед №АК-02-2/09.02.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-2/13.10.2021 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-1/17.07.2017 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-7/10.06.2016 г. на Областен управител на област Силистра