Върнати решения на Общински съвет - Дулово

 
Заповед №АК-02-2/13.07.2020 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-3/12.06.2018 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-2/08.08.2017 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-8/08.07.2016 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-2/08.02.2016 г. на Областен управител на област Силистра