Върнати решения на Oбщински съвет - Алфатар

 
 
 
 
 
Заповед №АК-02-3/09.03.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-2/14.03.2018 г. на Областен управител на област Силистра