Върнати решения на Общински съвет - Главиница

 
Заповед №АК-02-1/11.01.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-1/31.08.2021 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-4/05.12.2019 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-2/12.03.2019 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-4/12.11.2018 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-11/09.09.2016 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-10/10.08.2016 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-9/13.07.2016 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-6/06.06.2016 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-5/10.05.2016 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-3/18.02.2016 г. на Областен управител на област Силистра
    
Заповед за връщане на решение №160 на Общински съвет-Главиница, от протокол № 16, от заседание, проведено на 29.01.2013 г.