Върнати решения на Общински съвет - Кайнарджа

 
 
 
Заповед №АК-02-7/09.06.2022 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед №АК-02-5/05.12.2019 г. на Областен управител на област Силистра
 
Заповед за връщане на решение № 211 на Общински съвет-Кайнраджа, от протокол №22, от проведено заседание на 31.01.2013 г.