Пресцентър02.12.2015 - Оптимизират се сроковете за предоставяне на безлихвени заеми на общините по ПРСР [Прочети повече...]
 
02.12.2015 - Отбелязва се положителна тенденция за увеличаване на броя на живородените деца и нарастваща средна продължителност на живота на населението [Прочети повече...]
 
01.12.2015 - Поредно заседание на РСР на Северен централен район [Прочети повече...]
 
30.11.2015 - Форум за дунавска култура и бизнес в Русе [Прочети повече...]
 
30.11.2015 - В действие влиза Интегрирана информационна система на държавната администрация в Република България [Прочети повече...]
 
27.11.2015 - По четири почивни дни през март, май и септември ще има през 2016 г. [Прочети повече...]
 

Архив


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011