Първа за годината среща на областния управител на област Силистра с медиите

19/1/2018
В кабинета на областния управител на област Силистра Ивелин Статев бе проведена първата му за годината среща с представители на местните, регионалните и на националните медии. Обсъдени бяха теми, по които ще се работи през настоящата година, вкл. и при осъществяване на събития от програмата по региони във връзка с председателството на България на Европейския съюз.
 
Уточнени са и моменти са по-тясно общуване между Областна администрация и медиите като разширение на досегашната практика за своевременно максимално осведомяване на обществеността за проведени работни срещи, комисии, съвети и др. в представителството на държавната власт в област Силистра както чрез ведомствения сайт www.silistra.government.bg, така и чрез регулярни прессъобщения, вкл. и чрез публикации в социалните мрежи.
 
Във връзка с координаторската роля на областния управител спрямо органите на местното самоуправление в 7-те общини от областта, бе заявено, че в Областна администрация няма жалби на граждани по повод дейността на общинските администрации (изпълнителната власт) и съответните общински съвети (местните законодателни органи), чиито актове (решения) подлежат на контрол в Областна администрация.
 
В провежданите приемни – всеки четвъртък, срещи с областния управител са искали хора, за да представят предимно свои лични или семейни битови, както и социални проблеми. Заявявали са участие в тях и граждани, представящи предложения за дейности с цел да получат институционална или друга помощ за осъществяването им, вкл. патронаж, както и да разкажат за свои успехи в различни области на живота.