Пресцентър12.06.2012 - Заседава Регионалният съвет за развитие на Северен централен район [Прочети повече...]
 
12.06.2012 - Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси обсъди и прие План за действие за периода 2012-2014 г., за изпълнение на Националната стратегия за интегриране на ромите [Прочети повече...]
 
11.06.2012 - Областният управител Н. Димов ще вземе участие в заседанието на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район [Прочети повече...]
 
11.06.2012 - На 11.06.2012 г. ще заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси [Прочети повече...]
 
08.06.2012 - Областният управител върна, за ново разглеждане, част от решение на Общински съвет-Ситово [Прочети повече...]
 
06.06.2012 - Областният управител върна за ново разглеждане решение на Общински съвет-Тутракан [Прочети повече...]
 

Архив


2023


2022


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011