Пресцентър07.12.2012 - Областният управител защити ЖП гарата в Дулово. Взети под внимание са и препоръките му за новия график на влаковете [Прочети повече...]
 
05.12.2012 - Областната стратегия за интегриране на ромите (2012-2020) и общинските планове за изпълнение на интеграционните политики до 2014 г. - на вниманието на участниците в съвместно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ) и членовете на Областния оперативен екип [Прочети повече...]
 
05.12.2012 - Николай Димов: „На границата на два програмни периода, имаме ангажимента, отговорността и възможността да предприемем необходимите действия за да набележим цели и да планираме дейности, които ще способстват за това област Силистра да излезе от анонимност“ [Прочети повече...]
 
04.12.2012 - Област Силистра в седмицата "Европа - България' [Прочети повече...]
 
04.12.2012 - Ще заседава Областният съвет за развитие на област Силистра [Прочети повече...]
 
30.11.2012 - Н. Димов: Планът за развитие на Северен централен район трябва да бъде прецизиран преди окончателното му утвърждаване [Прочети повече...]
 

Архив


2021


2020


2019


2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012


2011